Fosfatydylocholiny
klasa fosfolipidów, które zawierają cholinę jako grupę główną. Są one głównym składnikiem błon biologicznych i można je łatwo uzyskać z wielu łatwo dostępnych źródeł, takich jak żółtko jaja lub soja.
Chromoproteiny dibenzo-α-pironowe
chromoproteina jest skoniugowanym białkiem zawierającym pigmentowaną grupę prostetyczną (lub kofaktor). Typowym przykładem takiego białka jest hemoglobina, która zawiera kofaktor hemowy, cząsteczkę zawierającą żelazo, która sprawia, że utlenowana krew jest barwy jasnoczerwonej. Inne przykłady chromoprotein to flawoproteiny czy cytochromy.
K - Potas
Potas jest pierwiastkiem chemicznym o symbolu K i liczbie atomowej 19. Bierze udział w przewodzeniu impulsów przez neuron, podwyższa stopień uwodnienia koloidów komórkowych, a także stanowi aktywator wielu enzymów.
Sr - stront
Stront jest pierwiastkiem chemicznym o symbolu Sr i liczbie atomowej 38. Stront jest traktowany przez organizm zwierzęcy bardzo podobnie jak wapń i może być wbudowywany w strukturę kości.
PS - fosfatydyloseryna
Fosfatydyloseryna jest fosfolipidem i jest składnikiem błony komórkowej. Odgrywa kluczową rolę w sygnalizacji cyklu komórkowego, szczególnie w odniesieniu do apoptozy, czyli planowanej fizjologicznej śmierci komórki. Jest to niezwykle ważne w przypadku uśmiercania komórek nowotworowych.
Mg - magnez
Magnez jest pierwiastkiem chemicznym o symbolu Mg i liczbie atomowej 12. Jest składnikiem kości, obniża stopień uwodnienia koloidów komórkowych, uczestniczy w przekazywaniu sygnałów w układzie nerwowym.
Zn - Cynk
Cynk jest pierwiastkiem chemicznym o symbolu Zn i liczbie atomowej 30. Jest obecny w centrach aktywnych wielu (około 200) enzymów uczestniczących w różnych procesach, w tym w przemianach metabolicznych.
Fe - Żelazo
Żelazo jest pierwiastkiem chemicznym o symbolu Fe i liczbie atomowej 26. Żelazo odgrywa ważną rolę w biologii, łącząc się z tlenem cząsteczkowym w hemoglobinie i mioglobinie, typowymi białkami wykorzystywanymi do transportu tlenu u kręgowców.
P - Fosfor
Fosfor jest pierwiastkiem chemicznym o symbolu P i liczbie atomowej 15. Fosfor jest makroelementem niezbędnym do funkcjonowania każdej komórki. Wchodzi w skład kości, kwasów nukleinowych oraz wielu związków przekazujących energię na poziomie molekularnym, takich jak ATP.
Sb - Antymon
Antymon jest pierwiastkiem chemicznym o symbolu Sb i liczbie atomowej 51. Lśniący szary metaloid, występuje w naturze głównie jako siarczkowy mineralny stibnit.